myCOACH >> coaching - supervisie - intervisie - teamontwikkeling - organisatieadvies - loopbaancoaching
HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks
Coaching
Supervisie & Intervisie
Teamontwikkeling
Organisatieadvies
Loopbaancoaching
Organisatieadvies

Het adviseren van organisaties is met name gericht op strategiesessies en op de samenwerking tussen verschillende teams.

Met name kleinere bedrijven nemen nauwelijks tijd om zich te bezinnen op een nieuw strategisch plan voor de komende jaren, waardoor snel besluiten worden genomen die achteraf niet stroken met bijvoorbeeld de missie van het bedrijf of de oorspronkelijke visie van de ondernemning.

myCoach biedt strategiesessies aan op maat van de onderneming.

Daarnaast zie je in grotere bedrijven vaak dat afdelingen of teams onvoldoende samenwerken terwijl de klant dezelfde is. Dit ontstaat als er onvoldoende samenbindende waarden zijn. Het komt voor dat bijvoorbeeld afdelingsdoelstellingen zo sterk van elkaar verschillen dat samenwerking ten behoeve van de cliënt niet meer gestimuleerd wordt.

HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks