myCOACH >> coaching - supervisie - intervisie - teamontwikkeling - organisatieadvies - loopbaancoaching
HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks
Coaching
Supervisie & Intervisie
Teamontwikkeling
Organisatieadvies
Loopbaancoaching
Supervisie & Intervisie

Supervisie
Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl.
Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd.
Bij supervisie ligt het accent op het leren. De ervaren supervisor begeleidt je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Er zijn verschillende modellen om leerstijlen in kaart te brengen. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:
1. Concreet ervaren (sensing/feeling)
2. Waarnemen en overdenken (watching)
3. Analyseren en abstract denken (thinking)
4. Actief experimenteren (doing)

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.

Intervisie
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken waar zij tegenaan lopen in het werk. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het gericht stellen van vragen. Op die manier kom je tot een betere analyse van de situatie en vergroot je je eigen vermogen om het probleem op verschillende manieren op te lossen. Je krijgt als collega’s zicht op het ingebrachte probleem en leert ook hoe je hierin zelf zou kunnen handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld. Het doel is daarbij niet alleen het bevorderen van de kwaliteit van het werk. De ervaring leert dat je ook gemakkelijker je collega’s raadpleegt buiten de bijeenkomsten om en zo kennis gemakkelijker deelt.
Een intervisiegroep werkt gedurende een langere periode samen, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig (na een korte intervisietraining) als onder begeleiding plaats vinden.

HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks