myCOACH >> coaching - supervisie - intervisie - teamontwikkeling - organisatieadvies - loopbaancoaching
HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks
Coaching
Supervisie & Intervisie
Teamontwikkeling
Organisatieadvies
Loopbaancoaching
Teamontwikkeling
In teams is complementair zijn aan elkaar alleen zinvol als ieder teamlid gewaardeerd en gerespecteerd wordt voor zijn of haar toegevoegde waarde in het team. Het gaat er om verschillen uit te nutten en mensen op basis van hun verscheidene competenties samen te laten werken. Dit betekent dat ontwikkeling gericht is op het laten exelleren van ieder teamlid waar hij of zij al goed in is.

        Voor managementteams of directieteams is het van belang met een positief kritische houding en met respect elkaar te versterken. Maar hoe doe je dat? Een sterk team bestaat uit mensen die elkaar ècht aanvullen en zodat met elkaar een breed spectrum van zogenaamde teamrollen wordt bestreken. Daarvoor is het nodig dat ieder lid in zijn kracht gezet wordt. Door elkaar op deze manier beter te leren kennen en elkaar sterktes uit te nutten ontstaat versnelling in de prestaties van het managementteam. Door elkaars kernkwaliteiten, maar daarmee ook valkuilen en zelf allergieën te benoemen en te kennen is het makkelijker om met elkaar op een gelijk niveau te communiceren. Voorbeelden van instrumenten zijn: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), kernkwaliteiten en kernkwadranten van Ofman en het teamrollenmodel van Belbin.

HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks