myCOACH >> coaching - supervisie - intervisie - teamontwikkeling - organisatieadvies - loopbaancoaching
HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks
Veranderprincipes

Bateson,
de logische niveaus van verandering
De niveaus van Bateson worden vaak gebruikt om het gesprek aan te gaan over gedrag en achterliggende opvattingen van iemand, of als reflectieinstrument om dieperliggende patronen van eigen gedrag bloot te leggen. Bateson gaat ervan uit dat mensen gedrag laten zien dat past in de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat gedrag wordt niet alleen beïnvloed door die omgeving, maar ook door een set innerlijke factoren. Wat je kunt, hoe je over iets denkt, wie je bent, en de ‘opdracht’ waarmee je op aarde rondwandelt, bepalen in hoge mate wat je doet. Het model is toe te passen op het persoonlijke niveau, maar ook op groeps- of organisatieniveau. Het kan interessant zijn om te kijken naar de innerlijke overtuigingen van de organisatie, om te zien of deze de beoogde verandering inderdaad bevorderd of juist afgeremd moet worden.


HomeProfielBegeleidingsvormenVeranderprincipesLiteratuur ContactSocial Networks